Ze zákona má zákazník nárok na záruční dobu 24 měsíců a nákup v našem e-shopu není výjimkou. Záruční doba běží vždy od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba vyřizování reklamace zboží. Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba nová, a to od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou). Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

Obchodní podmínky

Reklamace zboží

Vždy se snažíme ujistit, že není odesíláno žádné vadné zboží. Pokud se i přes to stane, že kupující obdrží vadné zboží nebo zboží, které si neobjednal, je zapotřebí ihned kontaktovat reklamační oddělení. Po telefonické či e-mailové komunikaci, kdy kupující přesně popíše závadu a vyplní reklamační protokol, vyhodnotíme nárok na reklamaci a případně zašleme kompenzaci v nejkratším možném termínu. Prosíme zákazníky, aby neposílali zásilky zpět bez předchozí domluvy.

Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bezplatně, u neoprávněných účtujeme dopravné a manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Poškození při přepravě není důvodem pro reklamaci u prodejce – tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. 

V případě, že po převzetí není námi dodané zboží ve shodě s kupní smlouvou, můžete zboží reklamovat dle platných reklamačních pravidel a zboží bude bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedeno do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě nebo bezplatně vyměněno. Rozpory s kupní smlouvou včetně vad spotřebního zboží je možné reklamovat po celou záruční dobu, tedy 24 měsíců od převzetí zboží.

Reklamační protokol

Vrácení zboží

Kupující má možnost zboží vrátit bez udání důvodů do 14 dnů od jeho obdržení. Peníze za zboží včetně nákladů na dodání budou vráceny dohodnutým způsobem. Upozorňujeme, že vrácení nákladů na dopravu se nevztahuje na případ, kdy zákazník vrátí pouze část objednávky. Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, takováto zásilka nebude z naší strany přijata. Vracené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a v originálním balení. Ke zboží musí být vždy přiložen daňový doklad, který byl ke zboží obdržen. Pokud je zákazníkem konečný spotřebitel, vyplní následující formulář a zboží odešle na adresu naší provozovny.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Výměna zboží

Na výměnu zboží má kupující právo do 14 dnů od jeho obdržení. Pro výměnu je třeba kontaktovat naše reklamační oddělení telefonicky či e-mailem a domluvit si detaily výměny. Poté zboží, které chcete vyměnit, zabalte, přiložte daňový doklad a zašlete na vaše náklady na adresu naší provozovny. Jakmile zboží obdržíme, provedeme kontrolu. Pokud bude vše v pořádku, pošleme vám na e-mail výzvu k úhradě poštovného, popřípadě doplatku za nové vyměněné zboží. Po uhrazení požadované částky zasíláme zboží na vaši adresu.

Upozornění: Pokud se nejedná o reklamaci, ale o výměnu zboží, hradí náklady na přepravu zákazník.

Formulář pro výměnu zboží


Kontakt na reklamační oddělení:

HARTMAN sport plus s.r.o.

Poupětova 4, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 424 095
Email: obchod@hartmansport.cz